INFORMÁCIE

Pre návštevníkov fetivalu bude pripravená plocha s občerstvením o rozlohe 400m2, vyhradené miesto pre prvú pomoc, vyhradené miesto pre stanovanie s rozlohou 1500m2 a verejné mobilné sociálne zariadenia. Z dôvodu koordinácie dopravy a udržiavania poriadku bude prizvaná aj polícia. Areál otvárame o 16:00 v piatok aj v sobotu.

KAPACITA • 5 000 NÁVŠTEVNÍKOV • 400 STANOVÝCH MIEST • 1 000 PARKOVACÍCH MIEST

Foto areálu: