KÁSTING

Na výber najkrajších východniarok bude dohliadať porota zložená z 5 členov, ktorí sa zúčastnia šiestich kástingov v šiestich mestách. Do súťaže sa mohli dievčatá prihlásiť pomocou internetového formuláru, ktorý bol dostupný na tomto mieste. Súčasťou prihlášky bola fotografia súťažiacej. Po ukončení výberu z kastingov bude následne prebiehať príprava na finále súťaže.

predel

KÁSTING MISS DOMAŠA 2018 • PREŠOV

MIESTO: OC EPERIA, Arm. gen. Svobodu 25, Prešov
DÁTUM A ČAS: 06.06.2018, v Stredu o 15:30

V prípade, ak máš záujem prísť na kásting a máš viac ako 18 rokov, vyplň formulár a zašli spolu s fotkou k nám. Budeme sa na teba tešiť.

predel

KÁSTING MISS DOMAŠA 2018 • VRANOV NAD TOPĽOU

MIESTO: CAFE MOMO, AOC Námeste Slobody 5, Vranov nad Topľou
DÁTUM A ČAS: 07.06.2018, vo Štvrtok o 15:30

V prípade, ak máš záujem prísť na kásting a máš viac ako 18 rokov, vyplň formulár a zašli spolu s fotkou k nám. Budeme sa na teba tešiť.

predel

KÁSTING MISS DOMAŠA 2018 • SVIDNÍK

MIESTO: LIFE COFFEE CLUB, Poštová 25, Svidník
DÁTUM A ČAS: 08.06.2018, v Piatok o 15:30

V prípade, ak máš záujem prísť na kásting a máš viac ako 18 rokov, vyplň formulár a zašli spolu s fotkou k nám. Budeme sa na teba tešiť.

predel

KÁSTING MISS DOMAŠA 2018 • MICHALOVCE

MIESTO: OC ZEMPLÍN, Andreja Sládkoviča 5, Michalovce
DÁTUM A ČAS: 09.06.2018, v Sobotu o 14:00

V prípade, ak máš záujem prísť na kásting a máš viac ako 18 rokov, vyplň formulár a zašli spolu s fotkou k nám. Budeme sa na teba tešiť.

predel

KÁSTING MISS DOMAŠA 2018 • HUMENNÉ

MIESTO: OC AVENUE, Štefánikova 16, Humenné
DÁTUM A ČAS: 09.06.2018, v Sobotu o 17:00

V prípade, ak máš záujem prísť na kásting a máš viac ako 18 rokov, vyplň formulár a zašli spolu s fotkou k nám. Budeme sa na teba tešiť.

pb=!1m18!1m12!1m3!1d2621.192616766436!2d21.906708951457173!3d48.93077297919311!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x473eb5053bfab011%3A0x3de37f953e785e3!2smobilonline.sk+%7C+Humenn%C3%A9+OC+Avenue!5e0!3m2!1ssk!2ssk!4v1526325642631"

predel

KÁSTING MISS DOMAŠA 2018 • KOŠICE

MIESTO: OC OPTIMA, Moldavská cesta 32, Košice
DÁTUM A ČAS: 10.06.2018, v Nedeľu o 15:00

V prípade, ak máš záujem prísť na kásting a máš viac ako 18 rokov, vyplň formulár a zašli spolu s fotkou k nám. Budeme sa na teba tešiť.